can

ESL National Championship mùa 2– gi?i ??u Dota 2 qu?c gia ???c… 8 ??i ??ng ky

ESLNationalChampionship?làm?th?th?nggi?iuEsportsv?ikinhnghi?m?ct?ch?ct?ih?n20qu?cgiatrên

09-11